Trainingen

Trainingen

Scholing over ervaringsdeskundigheid en scholing voor ervaringsdeskundigen.

Scholingsbureau

Advies

Advies

Beleidsadvies en projectleiding in het Sociale Domein. Praktijkervaring als basis voor beleid.

Voor gemeenten

Projecten

Projecten

Een veerkrachtige, inclusieve samenleving door te innoveren vanuit de leefwereld.

Projectbureau

De Veerkracht Centrale biedt scholing, advies en bemiddeling.

Meer informatie voor gemeenten


Waarom de Veerkracht Centrale?

Deskundig dóór ervaring
100% Ervaringsdeskundig
Deskundig óver ervaringen
Kennis over ervaringen van anderen
Vakkennis
We zijn hoger opgeleide professionals met diverse beroepen

Netwerk van ervaringsdeskundigenZoek je een ervaringsdeskundige

… voor de Lokale Inclusie Agenda?

… een coach die jou begrijpt?

… een voorlichter of workshopleider?

Deelnemers startbijeenkomst Veerkracht Centrale

In het netwerk van de Veerkracht Centrale zitten ervaringsdeskundigen met allerlei achtergronden.

Handboek Ervaringsdeskundigheid

De Veerkracht Centrale bundelt kennis over de inzet van ervaringsdeskundigen in belangenbehartiging, zorg- en welzijn en alle andere werkvelden.

We stellen onze informatie beschikbaar via dit online handboek. Het is een groeiend document. Alle extra informatie is welkom. Mail naar: Info@veerkrachtcentrale.nl

Documentatie

Boeken van ervaringsdeskundigen 

Bij de documentatie staan ook rapporten, onderzoeken en andere informatie over ervaringsdeskundigheid

Werk met je hart,
zet je levenservaring in

Maak kennis met ervaringsdeskundigen
Zoek je een ervaringsdeskundige?
Wil je weten wat voor werk we doen?

Bekijk de ervaringsdeskundigen

Doe mee als ervaringsdeskundige
Ben jij deskundig door ervaring?
Werk je als ervaringsdeskundige?

Sluit je aan

Missie
Wij werken aan een veerkrachtige en inclusieve samenleving, waarin iedereen mee kan doen. Mensen gaan zonder vooroordelen met elkaar om. Ze zijn regisseur van hun eigen leven.
In deze wereld heeft iedereen de veerkracht om zware lasten te dragen.

Innovatief
We denken met ons hart
Ondernemend
We blijven onszelf ontwikkelen
Betrokken
Ons werk maakt het verschil
Netwerk
We delen kennis met ervaringsdeskundigen in heel Nederland