Project Waardering Ervaringsdeskundigen heeft een eigen website: Ervaringsdeskundige.info

Ervaring met veerkracht

Iedereen kent goede en slechte periodes in het leven. Veerkracht zorgt dat je om kan gaan met de momenten dat het leven echt zwaar wordt. Je hebt het nodig om te buigen, in plaats van te barsten. Het laat je opstaan als je gevallen bent.

Juist in de zware periodes en van heftige gebeurtenissen doe je levenservaring op. Deze ervaringsdeskundigheid is niet op een andere manier te leren. Mensen in een vergelijkbare situatie herkennen zich in elkaar en hebben aan een half woord genoeg om elkaar te begrijpen. De Veerkracht Centrale benut deze kracht. Wij zijn een netwerk van Ervaringsdeskundigen. We zetten onze ervaringen in om anderen te helpen, en de samenleving inclusiever te maken.

Online café

Café Veerkracht is een plek waar je gezien en begrepen wordt. 
We delen ervaringen en vinden steun, herkenning en begrip.

Kom kijken of het iets voor je is. 
Je kan bijvoorbeeld aansluiten bij een groepstafel rond een thema, informatie zoeken aan de leestafel of een webinar volgen.

Wij staan voor je klaar

De mensen achter de Veerkracht Centrale

Deskundigen

Coaches en ervaringsdeskundigen die gespecialiseerd zijn in een bepaald onderwerp. Soms geven ze lezingen of zijn ze gespreksbegeleider bij een thematafel.

Organisatoren

De ervaringsdeksundigen  die zorgen dat de agenda gevuld is. 
Plannen van activiteiten, administratie, de website bijhouden en zorgen voor publiciteit. De Veerkracht Centrale draait op deze vrijwilligers. 

Ook actief deelnemen?

Je kan ons leren kennen tijdens de Vrijdagmiddagborrel of een voorlichtingsbijeenkomst via Zoom. In de agenda staat wanneer de volgende is. Of stuur een mail.

De Veerkracht Centrale begon in maart 2019 als landelijk netwerk van ervaringsdeskundigen. 
Een plek voor iedereen die deskundig is door ervaring, en dat gebruikt om anderen te helpen. 
Vanaf het begin was er veel animo. We organiseerden enkele leuke netwerkbijeenkomsten, een debat en boekenwedstrijd. ZZPers gingen samenwerken, en vrijwilligers vonden hun plek. 

Onze deelnemers hadden behoefte aan meer contact. Een kernteam van de vrijwilligers heeft de uitdaging opgepakt en de website verandert in een online community. Een ontmoetingsplek, voor iedereen die deskundig is door ervaring. Tegelijkertijd ontstond er steeds meer kennis over het inzetten van ervaringsdeskundigheid. Dat nam een sprong toen het project Waardering Ervaringsdeskundigen startte. We hebben de informatie verwerkt. Inmiddels zijn we gegroeid tot het kennisinstituut over ervaringsdeskundigheid, vanuit ervaringsdeskundigheid.