Deskundig over ervaringen

De Veerkracht Centrale werkt met de kracht van levenservaring. De deskundigheid die mensen opdoen door ervaringen met ziekte, beperking en ontwrichtende levensomstandigheden. En de deskundigheid die pas ontstaat wanneer ze hier met wat meer afstand op terug kijken.

Veerkracht
Iedereen kent goede en slechte periodes in het leven. Veerkracht zorgt dat je om kan gaan met de momenten dat het leven echt zwaar wordt. Je hebt het nodig om te buigen, in plaats van te barsten. Het laat je opstaan als je gevallen bent. Juist in deze zware periodes doen mensen levenservaringservaring op. Het is waardevolle deskundigheid.

Woordperen van Stichting Peer Support Projecten

Herkenning bij Peer Support

Lotgenoten zijn mensen die vergelijkbare ervaringen hebben. In het engels noemen ze hen Peers.

Peer Support is de nieuwe stijl van lotgenotencontact. Het is een krachtig middel, gebaseerd op de herkenning en erkenning die ontstaat bij het delen van dezelfde ervaringen. Mensen in een vergelijkbare situatie herkennen zich in elkaar, en hebben aan een half woord genoeg om elkaar te begrijpen.

De Veerkracht Centrale werkt voor Peer Support samen met stichting Peer Support Projecten.

Wij staan voor je klaar

De mensen achter de Veerkracht Centrale

Deskundigen

Coaches en ervaringsdeskundigen die gespecialiseerd zijn in een bepaald onderwerp. Soms geven ze lezingen of zijn ze gespreksbegeleider bij een thematafel.

Organisatoren

De ervaringsdeksundigen  die zorgen dat de agenda gevuld is. 
Plannen van activiteiten, administratie, de website bijhouden en zorgen voor publiciteit. De Veerkracht Centrale draait op deze vrijwilligers. 

Ook actief deelnemen?

Je kan ons leren kennen tijdens de Vrijdagmiddagborrel of een voorlichtingsbijeenkomst via Zoom. In de agenda staat wanneer de volgende is. Of stuur een mail.

De Veerkracht Centrale begon in maart 2019 als landelijk netwerk van ervaringsdeskundigen. 
Een plek voor iedereen die deskundig is door ervaring, en dat gebruikt om anderen te helpen. 
Vanaf het begin was er veel animo. We organiseerden enkele leuke netwerkbijeenkomsten, een debat en boekenwedstrijd. ZZPers gingen samenwerken, en vrijwilligers vonden hun plek. 

Onze deelnemers hadden behoefte aan meer contact. Een kernteam van de vrijwilligers heeft de uitdaging opgepakt en de website verandert in een online community. Een ontmoetingsplek, voor iedereen die deskundig is door ervaring. Tegelijkertijd ontstond er steeds meer kennis over het inzetten van ervaringsdeskundigheid. Dat nam een sprong toen het project Waardering Ervaringsdeskundigen startte. We hebben de informatie verwerkt. Inmiddels zijn we gegroeid tot het kennisinstituut over ervaringsdeskundigheid, vanuit ervaringsdeskundigheid.